Услови

Приступањем веб локацији на адреси хттпс://ввв.јвтруббер.цом, слажете се да сте обавезани овим условима услуге, свим важећим законима и прописима и слажете се да сте одговорни за поштовање свих важећих локалних закона. Ако се не слажете са било којим од ових услова, забрањено вам је коришћење или приступ овој веб локацији. Материјали садржани на овој веб страници заштићени су важећим законом о ауторским правима и заштитним знаковима.

Користите лиценцу

а.Одобрена је дозвола за привремено преузимање једне копије материјала (информација или софтвера) на веб страници ЈВТ-а само за лично, некомерцијално привремено гледање. Ово је додељивање лиценце, а не пренос власништва и према овој лиценци не можете:

и. модификовати или копирати материјале;
ии. користити материјале у било које комерцијалне сврхе или за било које јавно излагање (комерцијално или некомерцијално);
иии. покушај декомпилације или обрнутог инжењеринга било ког софтвера који се налази на веб страници ЈВТ -а;
ив. уклонити све материјале заштићене ауторским правима или друге власничке записе из материјала;
в. пренесите материјале на другу особу или „огледајте“ материјале на било ком другом серверу.

б. Ова лиценца ће аутоматски престати ако прекршите било које од ових ограничења, а ЈВТ може да је укине у било ком тренутку. По престанку прегледавања ових материјала или по престанку важења ове лиценце, морате уништити све преузете материјале које имате у електронском или штампаном облику.

Одрицање одговорности

а.Материјали на веб страници ЈВТ -а доступни су по принципу "какав јесте". ЈВТ не даје никакве гаранције, изричите или имплицитне, и овиме се одриче и негира све друге гаранције укључујући, без ограничења, подразумеване гаранције или услове продајности, подобност за одређену сврху, или неповреду интелектуалне својине или другу повреду права.
б. Даље, ЈВТ не гарантује нити даје било какве изјаве у вези са тачношћу, вероватним резултатима или поузданошћу употребе материјала на својој веб страници или на други начин који се односе на такве материјале или на било које веб локације повезане са овом веб локацијом.

Ограничења

Ни у ком случају ЈВТ или његови добављачи неће бити одговорни за било какву штету (укључујући, без ограничења, штету због губитка података или добити или због прекида пословања) произашлу из употребе или немогућности употребе материјала на веб страници ЈВТ -а, чак и ако ЈВТ или овлашћени представник ЈВТ -а су усмено или писмено обавештени о могућности такве штете. Будући да неке јурисдикције не дозвољавају ограничења имплицитних гаранција или ограничења одговорности за последичну или случајну штету, ова ограничења се можда не односе на вас.

Тачност материјала

Материјали који се појављују на веб страници ЈВТ -а могу укључивати техничке, штампарске или фотографске грешке. ЈВТ не гарантује да је било који материјал на његовој веб страници тачан, потпун или актуелан. ЈВТ може у било ком тренутку без најаве изменити материјале садржане на својој веб страници. Међутим, ЈВТ се не обавезује да ће ажурирати материјале.

Линкови

ЈВТ није прегледао све веб локације повезане са својом веб локацијом и није одговоран за садржај било које такве повезане локације. Укључивање било које везе не значи да ЈВТ подржава веб локацију. Коришћење било које такве повезане веб локације је на сопствену одговорност корисника.

Измене

ЈВТ може ревидирати ове услове услуге за своју веб страницу у било које време без претходног обавештења. Коришћењем ове веб странице пристајете да будете везани за тада важећу верзију ових услова услуге.

Надлежно право

Ови услови и одредбе су регулисани и тумачени у складу са законима Кине и неопозиво се подвргавате искључивој надлежности судова у тој држави или локацији.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ О НАШОЈ КОМПАНИЈИ